Kancelaria adwokacka

specjalizacja
prawo energetyczne

Jak postępujemy

Współpracujemy na stałe z kancelarią adwokacką posiadającą szerokie doświadczenie w zakresie obsługi podmiotów i reprezentacji w sporach w branży energetycznej

Możemy zapewnić wsparcie prawne w zakresie wszelkich przedsięwzięć z naszym udziałem, a także na wypadek sporu z dotychczasowym dostawcą energii lub paliwa gazowego

Pomożemy przy wykładni już zawartych umów na dostawę energii lub paliwa gazowego oraz możliwości ich wypowiedzenia lub rozwiązania – na wypadek zmiany dostawcy

W przypadku nieuprawnionego wypowiedzenia umowy na dostawę energii lub gazu przez spółkę obrotu zapewniamy możliwość oceny zasadności i dochodzenia roszczeń odszkodowawczych

Możemy pomóc na wypadek wadliwie wykonanej instalacji fotowoltaicznej zarówno w zakresie procesu usuwania jej wad, jak i dochodzenia ewentualnych roszczeń odszkodowawczych

Easy Energy sp. z o.o.

ul. Omłotowa 12/14

94-251 Łódź

NIP 7272861317