Pomagamy w wyborze
sprzedawcy gazu

Klienci biznesowi oraz instytucjonalni mogą na wiele sposobów kontraktować paliwo gazowe. Optymalne rozwiązanie jest uzależnione od ich potrzeb i rodzaju prowadzonej działalności. Oto najczęściej spotykane modele zakupu.

Stała cena

Gwarancja stałej ceny przez cały okres umowy. Możemy zawierać umowy krótkoterminowe na rok, ale również umowy na dłuższe okresy kilkuletnie, a nawet wieloletnie umowy gwarantujące stałą cenę do końca 2033 roku. Zyskujemy w ten sposób przewidywalność kosztów w dłuższym okresie.

Spot

W tym modelu zakupy gazu rozliczane są w oparciu o notowania na Rynku Dnia Następnego. Ceny gazu zmieniają się każdego dnia w ciągu w roku. Takie rozwiązanie gwarantuje nam zawsze rynkową cenę zakupu paliwa gazowego.

Transze

Możemy zlecać naszemu sprzedawcy gazu kiedy i jaką ilość gazu ma dla nas zakontraktować w stałej cenie. Możemy zlecać zakup w transzach na cały rok, na kwartał, a nawet na konkretny miesiąc. Wolumen, którego nie zakontraktowaliśmy będzie rozliczany według notowań na Rynku Dnia Następnego.

Ostateczna decyzja o sposobie w jaki zakupimy paliwo gazowe powinna być skonsultowana z ekspertem branżowym w celu wybrania najbardziej odpowiedniego modelu dla Państwa przedsiębiorstwa.

Easy Energy sp. z o.o.

ul. Omłotowa 12/14

94-251 Łódź

NIP 7272861317