Wspieramy w wyborze
sprzedawcy energii elektrycznej

Istnieje kilka modeli zakupu energii elektrycznej, z których mogą korzystać klienci biznesowi oraz instytucjonalni w zależności od ich potrzeb i możliwości. Oto kilka popularnych rozwiązań.

Stała cena

Gwarancja stałej ceny przez cały okres umowy. Możemy zawierać umowy krótkoterminowe na rok, ale również umowy na dłuższe okresy kilkuletnie, a nawet wieloletnie umowy gwarantujące stałą cenę do końca 2035 roku. Zyskujemy w ten sposób przewidywalność kosztów w dłuższym okresie.

Spot

W tym modelu zakupy energii rozliczane są w oparciu o notowania na Rynku Dnia Następnego. Ceny energii zmieniają się w każdej godzinie doby, każdego dnia w roku. Takie rozwiązanie gwarantuje nam zawsze rynkową cenę zakupu energii elektrycznej.

Spot z Cap

W tym modelu zakupy energii rozliczane są w oparciu o notowania na Rynku Dnia Następnego, jednak mamy ustaloną maksymalną cenę zakupu energii w danej godzinie. Dzięki takiemu rozwiązaniu łączymy zakupy w cenach rynkowych z zabezpieczeniem na wypadek gwałtownego wzrostu cen energii.

Transze

Możemy zlecać naszemu sprzedawcy energii kiedy i jaką ilość energii ma dla nas zakontraktować w stałej cenie. Możemy zlecać zakup w transzach na cały rok, na kwartał, a nawet na konkretny miesiąc. Wolumen, którego nie zakontraktowaliśmy będzie rozliczany według notowań na Rynku Dnia Następnego.

Ostateczny wybór modelu zakupu energii elektrycznej zależy od potrzeb, możliwości finansowych i strategicznych celów każdego podmiotu. Ważne jest, aby dokładnie zbadać dostępne opcje i skonsultować się z ekspertami branżowymi w celu wybrania najbardziej odpowiedniego modelu dla danej sytuacji.

Easy Energy sp. z o.o.

ul. Omłotowa 12/14

94-251 Łódź

NIP 7272861317